Arhiv 2015

Mişcarea de Tineret ”Voievod” – De starea mediului depinde starea Naţiunii

 

 

Fundația pentru Dezvoltare Ecologică ECODAVA din RM a realizat în perioada 20-22 februarie 2015, Școala Tînărului Ecologist.


Astfel, în cadrul proiectului au participat cca 25 tineri, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de mediu, studenți din instituțiile de profil din Republica Moldova, tineri din raioanele prin care străbate rîul BÎC, etc.

La lansarea proiectului au fost invitați: Grigore Policinchi, Președintele Raionului Dubăsari și Nicolae Pascaru, președintele mișcării de tineret VOIEVOD. Aceștia au salutat petrecerea școlii, au îndemnat tinerii să participe cît mai active în rezolvarea problemelor de mediu precum și să contribuie la sensibilizarea opiniei publice. De asemenea invitații au promis că vor fi deschiși la orice formă de colaborare co organizațiile de mediu, și vor acorda suportul disponibil în realizarea scopurilor comune.
 

Pe parcursul a 3 zile, tinerii au susținut mai multe activități teoretice și practice în cadrul școlii, avînd astfel posibilitatea să abordeze pe larg problematica de mediu.


Astfel au fost realizate simulări, dezbateri, reflexiuni asupra principalilor factori care determină complexitatea problematicii de mediu în Republica Moldova.


De asemenea tinerii au avut și activități practice. Atfel, aceștia fiind divizați în grupuri au realizat expediții ecologice, fiind implicați nemijlocit în procesul de depoluare a mediului înconjurător. Ca urmare, aceștia au realizat și prezentări a expedițiilor, unde au prezentat tipologia poluării și măsuri de prevenire și eradicare a procesului de poluare în acele zone.
 

Ca și efect de lungă durată, în urma prezentării planurilor de viitor a Fundației ECODAVA asupra rîului BÎC, participanții la școala de iarnă s-au expus pentru continuitatea acțiunilor comune, dorind să facă parte la expedițiile ecologice pe care le va realiza Fundația.
 

În cadrul școlii de asemenea a avut o intervenție un alt invitat, Vice Ministrul Mediului RM, Dorin Dușciac. Astfel, în urma unor discuții constructive, tinerii în comun cu dl. Dușciac au ajuns la un numitor comun asupra următoarelor chestiuni :

– Instituirea cursului opțional de educare egologică

– Necesitatea creării gunoiștilor regionale cu elemente de colectare, separare și prelucrare a deșeurilor

– Necesitatea cooperării instituțiilor de stat și a celor neguvernamentale în problema rîului Bîc

– Revizuirea regulamentului Fondului Ecologi Național, prevederea unui consiliu de administrare doar din reprezentanții ministerului și a mediului neguvernamenta ; stabilirea unui procentaj din banii fondului care să fie prevăzuți finanțării proiectelor ONG-urilor ; stabilirea a 3 runde anuale de concurs de proiecte

– Revizuirea rolului Inspectoratului Ecologic de Stat, adaptarea la normele morale și practicile statelor vecine

– Instituirea în parteneriat cu Ministerul Mediului și Inspectoratul Ecologic de Stat a institutului Inspectorului Voluntar de Mediu, fapt care ar permite o implicare și mai masivă a societății în rezolvarea problemelor de mediu

– Dezvoltarea acțiunilor de împădurire ca metodă de înverzire și purificare a mediului înconjurător

– Crearea unui cadru legislativ care ar ajusta procesul de conectare la apeducte cu procesul de canalizare, în scopul evitării poluării apelor subterane și pînzelor freatice

– Pașaportizarea tuturor fîntînilor din RM, în scopul informării cetățenilor despre calitatea apelor dar și în scopul prevenirii infectăii sau îmbolnăvirii de anumite boli

Astfel, Vice Ministru s-a arătat la fel interesat de desfășurarea școlii, dar a și rămas deschis pentru o colaborare mai aprofundată cu instituția pe care o reprezintă.

Ca urmare a proiectului, tinerii au primit certificate de participare, dar s-a și convenit asupra unei cooperări continuie și diverse, atfel încît planurile de activitate ale Fundației să aibă finalitate cu suportul voluntarilor.

Acesta este un pim proiect, și unic în acest format realizat de Fundația ECODAVA, astfel sperăm sp atragem tot mai mult participarea tinerilor în proiecte de mediu. Credem că doar o generație de tineri bine informați și motivați va putea aduce schimbări reale în domeniul ecologic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Resurse Recomandate

 • Voteaza Cel mai bun sportiv
 • Campania Noi - moldovenii
 • Bogdania.MD

 • Voievod inscriere
 • orarul antrenamentelor
 • Parteneri

 • Controlul medical
 • Guvernul Tinerilor din Republica Moldova
 • orarul antrenamentelor
 • WTKA
 • Acte de caritate