Arhiv 2016

Mișcarea VOIEVOD, la sfat cu Mitropolitul Moldovei

 

Pentru Mișcarea VOIEVOD, la care în denumire se conțin valorile voievodale ale Moldovei și ale lui Ștefan cel Mare, este foarte important să existe o colaborare puternică cu Biserica Ortodoxă.


În acest context, în dimineața zilei de 8 februarie 2016, un grup de tineri activiști format din Nicolae Pascaru, Igor Sirbu, Sergiu Ungureanu, Sergiu Grecu, însoțiți de diaconul Ghenadie Valuța, au avut o întrevedere cu ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu episcopul vicar Ioan pe marginea mai multor probleme stringente ale societății de astăzi, precum: criza familiei tradiționale, rolul Bisericii în societate, proiecte de caritate, mass-media angajată și programele de manipulare a societății. 

Participanții la întîlnirea cu Mitropolitul și-au exprimat îngrijorarea față de tendințele existente pe plan internațional și european privind erodarea instituției familiei, în special din cauza faptului că anumite țări ortodoxe au adoptat legi care permit căsătoria persoanelor de același sex și înfierea de către aceștia a copiilor. Participanții la întrunire au primit asigurări că aceste tendințe nu vor fi acceptate de către Biserica Ortodoxă a Moldovei (BOM). De remarcat că BOM a decretat anul 2016 drept Anul Familiei, în acest context urmînd să se desfășoare o serie de evenimente publice precum conferințe și marșuri pro-familie etc.

Din partea sa, Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Voievod, care cuprinde și o serie de asociații obștești înrudite, a menționat că va oferi sprijinul necesar acestor demersuri ale Mitropoliei și, mai mult decît atît, va mobiliza societatea civilă și forțele sănătoase ale acesteia spre a păstra valorile tradiționale și a proteja familia. 

S-a pus accent pe educarea tinerei generații în spirit creștin, conlucrarea organizațiilor de tineret cu Mitropolia. Mișcarea Voievod, organizația de tineret YMCA, Guvernul Tinerilor, Fundația ECODAVA, vor coordona activitatea în proiectul ,,Un prînz cald, o vorbă calda” cu Mitropolia Moldovei, care se va implica activ, punînd la dispoziție un centru de plasament.

De menționat că acest proiect, organizat de voluntarii organizațiilor de tineret, este realizat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, avind ca obiectiv nu doar alimentarea şi susţinerea morală a oamenilor care cerşesc în capitală, dar și analiza problemelor ce îi determină să ducă acest mod de viață, depistarea grupărilor criminale care stau în spatele acestor cerșetori, forțîndu-i să practice acest gen de „muncă”, implicarea minorilor în acest fenomen.

Participanții la întrunire au analizat și unele speculații apărute în presă cu caracter de atac la adresa Bisericii Ortodoxe a Moldovei, exprimîndu-și disponibilitatea de a contracara asemenea atacuri din partea unor surse media, care tind să ponegrească credința neamului.

O altă problemă importantă care a fost discutată este necesitatea creării asociațiilor obștești pro-familie cu sprijinul și îndrumarea parohiilor. În acest sens, Mitropolia s-a angajat să susțină prin demersuri juridice și organizatorice crearea unor astfel de asociații, al căror rol va fi educarea tinerei generații în spiritul ortodox și cel al tradiției neamului, pentru ca aceasta să devină o generație puternică, stabilă, sănătoasă duhovnicește și trupește. Este o solicitarea parvenită din partea părinților ortodocși, iar propunerea a găsit sprijinul Mitropoliei, astfel încît urmează să fie efectuați pași concreți spre îndeplinirea acestui scop.

O altă problemă abordată a fost cea a disciplinei în cadrul mănăstirilor și a disciplinei în parohii, în acest sens fiind menționată necesitatea întăririi trăirii duhovnicești în cadrul obștilor monahale și neadmiterea pătrunderii duhului lumesc în acestea. Pentru parohii a fost menționată problema scurtării slujbelor din partea unor slujitori ai bisericii și eliminarea unor părți importante ale acestora care duc la pierderea sensului de educare duhovnicească. Mitropolitul a menționat că această problemă este în vizorul Mitropoliei și că pentru Sinod este programat un raport amplu privind disciplina duhovnicească, în urma cărora se vor lua măsuri de corecție. Totodată, Întîistătătorul BOM i-a îndemnat pe cei prezenți la întîlnire să vină cu propuneri și informații concrete în acest sens.

La rîndul său, liderul Mișcării Voievod, Nicolae Pascaru, pornind de la vasta sa experiență, a promis că va conecta la această cauză tineretul asociației și multe alte organizații, în vederea organizării în timpul apropiat a unei ample conferințe cu prezentarea programelor concrete de colaborare cu Biserica.
ÎPS Vladimir și-a exprimat bucuria că în societate încep să apară forțe noi, care sprijină valorile tradiționale și ale Bisericii Ortodoxe, și că bisericile încep să fie frecventate de tot mai mulți tineri. Cheia succesului spre păstrarea neamului și a familiei ca bază a societății este conlucrarea fructuoasă și susținerea reciprocă între Biserică și forțele sănătoase din societate.

Autorii inițiativei speră că scopurile nobile se vor umple de speranță și har divin, pentru a le aduce moldovenilor mai multă credință și bucurie în suflet. Potrivit lor, valorile creștine sînt baza societății moldovenești, de aceea ele trebuie păstrate și promovate. Aceștia îi mulțumesc ÎPS Mitropolit Vladimir pentru primire, receptivitate, susținere și colaborare.


Nicolae Pascaru

 

 

 

 

Resurse Recomandate

 • Voteaza Cel mai bun sportiv
 • Campania Noi - moldovenii
 • Bogdania.MD

 • Voievod inscriere
 • orarul antrenamentelor
 • Parteneri

 • Controlul medical
 • Guvernul Tinerilor din Republica Moldova
 • orarul antrenamentelor
 • WTKA
 • Acte de caritate